CITIZENFUND IS EEN INVESTERINGSCOOPERATIE, DIE AMBITIEUZE TRANSITIEPROJECTEN DAADWERKELIJK ONDERSTEUNT. HET ONDERSCHEIDT ZICH DOOR EEN COOPERATIEF BEHEER, TRANSPARANTIE EN BURGERPARTICIPATIE, ZODAT IEDER VAN ONS ACTIEF KAN BIJDRAGEN TOT DE VERANDERING.

HEB JE EEN PROJECT BINNEN DE CIRCULAIRE OF DE DEELECONOMIE EN BEN JE OP ZOEK NAAR FINANCIELE ONDERSTEUNING?

WIJ KUNNEN JE ONDERSTEUNING BIEDEN VIA LENING OF KAPITAAL.

STUUR ONS EEN E-MAIL MET EEN VOORSTELLING VAN JE PROJECT EN JE FINANCIEEL PLAN OP VOLGEND ADRES :
info@citizenfund.coop

ALLE INFORMATIE ZAL VERTROUWELIJK WORDEN BEHANDELD.

WIL JE TRANSITIEPROJECTEN STEUNEN DOOR COOPERANT TE WORDEN VAN CITIZENFUND ?

JE KAN INSCHRIJVEN VOOR 1 TOT 20 AANDELEN, MET EEN NOMINALE WAARDE VAN 250 EURO.

CONCREET :

 • DE COOPERANT INVESTEERT NIET MET EEN SPECULATIEF DOEL (ER BESTAAT TROUWENS GEEN GARANTIE OP EEN MINIMUM RENDEMENT), HIJ STELT EEN DEEL VAN ZIJN SPAARGELD TER BESCHIKKING VAN DE TRANSITIEPROJECTEN.
 • DE COOPERANT KAN EEN FYSIEKE OF MORELE PERSOON ZIJN.
 • EEN FORFAITAIRE EN EENMALIGE KOST VAN 10 EURO PER AANDEEL WORDT AANGEREKEND BIJ DE INSCHRIJVING (CITIZENFUND KRIJGT GEEN VERGOEDING OP DE GEINDE BEDRAGEN).
 • VOLGENS DE PRINCIPES VAN DE PARTICIPATIEVE DEMOCRATIE, 1 COOPERANT = 1 STEM..

OVERLOOP DE VOORSTELLING VAN CITIZENFUND.

INDIEN HET OM EEN MORELE PERSOON GAAT, RADEN WE AAN OM HET INSCHRIJVINGSFORMULIER TE VRAGEN PER E-MAIL NAAR INFO@CITIZENFUND.COOP.

Coöperatief

Coöperatief

Voor ons was het vanzelfsprekend om een coöperatieve venootschap op te richten, ten einde ons project en onze filosofie ten volle te realiseren. We wensen deze nieuwe soort structuren te stimuleren, want de samenwerking en de winstverdeling laten de verschillende interveniënten toe aan een gemeenschappelijke visie te werken en samen waarde te creëren.
Circulair

Circulair

Circulaire economie is een nieuw model dat de werkelijke waarde van de middelen in acht neemt en het begrip ‘afval’ uitsluit, dit in tegenstelling met de lineaire economie. Dit laat de organisaties toe een positieve impact te hebben op het milieu, maar eveneens op de maatschappij en op de economie.
Deeleconomie

Deeleconomie

In tegenstelling met de traditionele commerciele bedrijven die winst voorop stellen, is de deeleconomie een model waarbij de activa verdeeld worden onder verschillende personen binnen een gemeenschap. Dit laat de leden toe samen waarde voort te brengen. De deeleconomie steunt op de macht van de menigte om de consumptie te beperken.

ONS TRAJECT

 • APRIL 2017

  Vorming van een team ondernemers die achter dezelfde waarden staan en dezelfde visie hebben op de maatschappelijke uitdagingen.

 • MEI 2017

  Oprichting van een coöperatieve venootschap met beperkte aansprakelijkheid CITIZENFUND, met 7 oprichters.

 • JULI 2017

  Verzoek tot goedkeuring van onze coöperatieve venootschap door de NRC

 • OKTOBER 2017

  Citizenfund is een erkend door de NRC

 • NOVEMBER 2017

  Officiële lancering van Citizenfund

TEAM

Demo

CITIZENFUND CVBA – Leuvensesteenweg 775 – 1140 Brussel – KBO 0676.463.053
Erkende coöperatie – Statuten verschenen in B.S. 24/10/2017
Charte de protection des données – CitizenFundConditions générales de vente – CitizenFund