What makes us Unique

State of the art technologies.

Coöperatief

Coöperatief

Voor ons was het vanzelfsprekend om een coöperatieve venootschap op te richten, ten einde ons project en onze filosofie ten volle te realiseren. We wensen deze nieuwe soort structuren te stimuleren, want de samenwerking en de winstverdeling laten de verschillende interveniënten toe aan een gemeenschappelijke visie te werken en samen waarde te creëren.
Circulair

Circulair

Circulaire economie is een nieuw model dat de werkelijke waarde van de middelen in acht neemt en het begrip ‘afval’ uitsluit, dit in tegenstelling met de lineaire economie. Dit laat de organisaties toe een positieve impact te hebben op het milieu, maar eveneens op de maatschappij en op de economie.
Deeleconomie

Deeleconomie

In tegenstelling met de traditionele commerciele bedrijven die winst voorop stellen, is de deeleconomie een model waarbij de activa verdeeld worden onder verschillende personen binnen een gemeenschap. Dit laat de leden toe samen waarde voort te brengen. De deeleconomie steunt op de macht van de menigte om de consumptie te beperken.

Demo

CITIZENFUND SCRL – Chaussée de Louvain 775 – 1140 Bruxelles – RPM 0676.463.053
Coopérative agréée – Publication M.B. 24/10/2017
Charte de protection des données – CitizenFundConditions générales de vente – CitizenFund