Nieuw project om te ontdekken!

BC Materials

BC Materials zet uitgegraven grond van bouwplaatsen om in bouwmaterialen.

BC Materials recupereert uitgegraven grond van bouwplaatsen. Deze bodem wordt op zijn verontreinigingsniveau getest door een onafhankelijk laboratorium volgens de strengste Belgische normen. Alleen ongestoorde en onvervuilde grond wordt door BC Materials gebruikt.

BC Materials mengt vervolgens de verschillende bodems van de verschillende sites en geologische lagen om een herformulering (het “recept”) te verkrijgen voor
duurzame en hoogwaardige bouwmaterialen. BC Materials produceert een voorraad materialen in hun productiehal in Brussel. Ze kunnen ook direct op de bouwplaats werken, dankzij hun mobiele en flexibele productie-eenheid. Zo blijven de logistiek en de infrastructuur van BC Materials altijd dicht bij de middelen: het transport wordt dus tot een strikt minimum beperkt.

BC Materials biedt 3 soorten producten aan: kleisteen “Brickette“, kleipleister “Brusseleir” en adobe klei “Kastar“. Daarnaast biedt BC Materials een workshop service en trainingen aan om (toekomstige) veldwerkers vertrouwd te maken met hun materiaal.

Maatschappelijke impact
De activiteit van BC Materials draagt bij tot de doelstellingen 9 “Industrie, innovatie en infrastructuur”, 11 “Duurzame steden en gemeenschappen” en 12 “Verantwoorde consumptie en productie” van de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling.