Nieuw project om te ontdekken!

EVAZION


Souhaitez-vous que le Citizenfund ré-investisse aux mêmes conditions dans Evazion ? // Wilt u dat Citizenfund onder dezelfde voorwaarden opnieuw investeert in Evazion? // Would you like Citizenfund to reinvest in Evazion under the same conditions?
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen stemmen. Login om een stem uit te brengen.

Voir les détails dans le mail du 23/02/2023.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

---

Zie details in de e-mail van 23/02/2023.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

---

See details in the e-mail of 23/02/2023.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us.


EVAZION biedt een netwerk van exclusieve locaties voor nomadische reizigers (in busjes en tenten), maar ook routes, tips en lokale ervaringen.

EVAZION vindt uitzonderlijke privé-locaties en maakt afspraken met de landeigenaren, die hen het recht geven de grond te gebruiken. Alleen reizigers die het EVAZION-handvest hebben ondertekend, krijgen toegang. Het aantal voertuigen is beperkt tot 3 per woning en voor een maximum van 3 nachten. De eigenaars ontvangen 50% van de huurprijs.

EVAZION wil de eerste gemeenschap oprichten van nomadische natuurverzorgers die zorg dragen voor het land. De gemeenschap van reizigers deelt dezelfde waarden: authenticiteit, sereniteit, menselijkheid. EVAZION wil de reizigers aanmoedigen om van toeschouwer tot acteur, van consument tot beschermer te evolueren. Met het oog hierop rekent EVAZION op haar reizigers om ook haar netwerk van locaties uit te breiden en nieuwe regio’s te openen.

Om haar gemeenschap te ontwikkelen, wil EVAZION een coöperatie van eigenaars oprichten en een munteenheid creëren die eigen is aan haar gemeenschap, om de betrokkenheid van reizigers te belonen en de gegenereerde waarde te delen.

In eerste instantie start EVAZION een testfase in de zomer van 2022 met het aanbieden van 3 reispakketten in Bretagne. Het aantal plaatsen is beperkt tot 50. Als deze fase succesvol is, zal EVAZION het model dupliceren naar andere Europese bestemmingen en een mobiele applicatie ontwikkelen waarmee plaatsen kunnen worden gereserveerd (zonder dat hele reizen hoeven te worden geboekt).

 

Maatschappelijke impact

De activiteit van EVAZION draagt bij aan de doelstellingen 12 “Verantwoord consumeren en produceren” (12.8.b) en 15 “Aarde leven” (15.1) van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

 

EVAZION in de press : La libre, Trends Tendance, L’Avenir, DH, La Première.

 

Wilt u de documentatie (hieronder) in het Nederlands? Stuur ons een bericht (info@citizenfund.coop)!