Nieuw project om te ontdekken!

Hyppy

Hyppy is ontstaan na een gesprek tussen een vader en zijn 10-jarige dochter:

“Ziet u, papa, wat mooi zou zijn, is dat we verschillende problemen tegelijk oplossen: de opwarming van de aarde bestrijden, de luchtkwaliteit verbeteren, minder verkeersopstoppingen en motorgeluid in Brussel, de natuur opnieuw in de stad introduceren en ons tempo vertragen, kinderen zin geven om naar school te gaan en tegelijk hun gezondheid verbeteren, en dan ook nog het leven van de ouders (en vooral van diegenen die alleen zijn met hun kinderen!) gemakkelijker maken.

-Droom je, liefje? En waarom dan niet ook nog kwaliteitsbanen scheppen die toegankelijk, vormend en zinvol zijn terwijl je bezig bent?

– Nou, ja, eigenlijk wel. Dat is nu juist mijn vraag: Waarom niet? “

Enig speurwerk op het internet leidde tot de ontdekking dat het vervoer van schoolbussen met paard en wagen reeds in Frankrijk werd beoefend. Een technische haalbaarheidsstudie, uitgevoerd door de vzw Meneurs (consultants in Hippomobility), heeft aangetoond dat dit mogelijk was in Vorst.

De kernactiviteit van Hyppy is een bijdrage te leveren aan de bescherming van de levende wereld door actieve schoolmobiliteit voor kinderen en ondersteuning van ouders door hen eens in de veertien dagen een gratis schoolophaaldienst in een paardenkoets aan te bieden.

Het principe bestaat erin de toegang tot de wagon afhankelijk te maken van de toezegging van elk kind (en zijn of haar ouders) om op elk van de andere dagen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school te gaan. Op die manier kan een paardenkoets tussen 100 en 150 gezinnen doen overschakelen op ecomobiliteit.

Tegelijkertijd wil Hyppy meerdere stedelijke hippomobiliteitsdiensten tegen betaling aanbieden, met als doel de bescherming van levende wezens te leren door samenwerking tussen mens en paard in een stedelijke omgeving: onderhoud van parken, ophalen van openbare afvalbakken, verjaardagen, equi-coaching.

Het welzijn van Hyppy’s paarden staat in het middelpunt van hun bezorgdheid. Omringd door talrijke professionals (dierenarts, hoefsmid, tandarts, osteopaat), hebben zij aandacht voor elk aspect dat nodig is voor het welzijn van het paard. Hyppy heeft een handvest aangenomen voor het welzijn van hun paarden. Zo werken de paarden niet langer dan 6 uur per dag met een pauze van ten minste 1,5 uur tussen de twee werksessies, hanteren zij op hun kracht afgestemde lasten en hebben zij regelmatig hersteltijd.

 

Maatschappelijke impact

De activiteiten van Hyppy dragen bij aan de Sustainable Development Goals 4 “Kwaliteitsonderwijs” (4.7) van de Verenigde Naties, en 11 “Duurzame steden en gemeenschappen” (11.2; 11.6; 11.7.a).


Warning: Undefined variable $pageSidebar in /data/sites/web/citizenfundcoop/www/wp-content/themes/citizenfund/single-projet.php on line 439