Nieuw project om te ontdekken!

Incofin CVSO

Incofin investeert in mensen die hard werken en hun leven willen verbeteren.

Incofin CVSO investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in ontwikkelingslanden die financiële diensten aanbieden (leningen, sparen, verzekeringen, …) die aangepast zijn aan lokale kleine bedrijven en die kleine ondernemers ondersteunen bij het verbeteren van hun levensomstandigheden.

Naast financiële steun aan microfinancieringsinstellingen biedt Incofin CVSO technische bijstand op maat om de algemene ontwikkeling van de instellingen te verbeteren op het vlak van operationele, strategische, financiële, bestuurlijke of andere criteria, om onderzoek en innovatie te ondersteunen en steeds op basis van cofinanciering tussen de instelling en Incofin CVSO.

Incofin CVSO heeft € 45 miljoen aan kapitaal, heeft geïnvesteerd in 57 MFI’s in 30 landen en heeft 23 van deze MFI’s technische bijstand verleend. In totaal hebben 3,2 miljoen ondernemers toegang gehad tot de diensten van deze MFI’s, waarvan 73% vrouwen.

Het criterium van de duurzaamheid van de MFI’s is zeer belangrijk voor Incofin CVSO. Een duurzame MFI moet zich richten op de eindklanten, de intentie hebben om een duidelijke maatschappelijke impact te hebben, voldoende competente en transparante corporate governance tonen, externe audits hebben gehad en in staat zijn om op regelmatige basis goede financiële rapportages te leveren.

Incofin CVSO bestaat al meer dan 25 jaar en heeft een bewezen track record van stabiele financiële prestaties met een reële sociale impact. Incofin CVSO heeft 2.288 aandeelhouders (particulieren, banken en holdings, industriële bedrijven, beroepsorganisaties en coöperaties).

Maatschappelijke impact

Incofin CVSO ondersteunt wereldwijd bijna 3,2 miljoen ondernemers via de MFI’s die het financiert! Ze hebben dus een aanzienlijke sociale en economische impact.

De activiteit van Incofin CVSO draagt bij tot de doelstellingen 1 “Geen armoede”, 2 “Geen honger”, 4 “Kwaliteitsonderwijs”, 5 “Gendergelijkheid”, 6 “Schoon water en sanitaire voorzieningen”, 8 “Fatsoenlijk werk en economische groei”, 10 “Vermindering van de ongelijkheid” en 12 “Verantwoorde consumptie en productie” van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN.