Nieuw project om te ontdekken!

Linked.Farm

 

De kortetermijncoöperatie die gezonder, eerlijker en duurzamer voedsel aanbiedt

Linked.farm biedt een SAAS (software as a service) dienst om een lokaal Farm2Fork netwerk op te zetten. De F2F-strategie van de Europese Green Deal is erop gericht voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken.

Sinds 2015 creëert Linked.Farm een nieuw ecosysteem om familieboerderijen en hun kleinschalige logistiek weerbaar te maken. De software wordt gebruikt in een netwerk van 1.000 producenten (boeren en ambachtslieden) en 30 hubs, waarmee wordt samengewerkt. Momenteel maken 83 coöperaties deel uit van Linked.Farm. Zij beslissen over de ontwikkelingen en zorgen ervoor dat de digitale oplossing ten dienste staat van de korte voedselvoorzieningsketen en de complexe logistiek daarvan. Het platform combineert online verkoop, boekhouding en biedt een transparante marktplaats voor boeren en eters. Wat voor de ene boerderij wordt ontwikkeld, wordt voor een andere boerderij hergebruikt.

Door Farm2Fork te faciliteren, zullen meer producenten de overstap maken. Door financiële zekerheid te bieden via eerlijker prijzen en meer klanten, zal hun risicoaversie afnemen. Zij kunnen dan investeren in duurzamere productiemethoden, productverwerkingsmaterialen, minder verpakking, … afhankelijk van de vraag en feedback van de klant.

 

Maatschappelijke impact

De activiteit van Linked.Farm draagt bij tot de doelstellingen 2 “Zero Hunger” (2.3, 2.4), 8 “Decent Work and Economic Growth” (8.3), en 12 “Responsible Consumption and Production” (12.3) van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.