Nieuw project om te ontdekken!

Ma Ferme

Ma Ferme is een facilitator, een “incubator” voor plattelandsondernemerschap. Het zal flexibele infrastructuren en een maximum aan synergieën bieden aan projectleiders, zelfstandigen, non-profitorganisaties, kleine en middelgrote ondernemingen in oprichting of al volwassen, aanwezig op de site en in de hele regio.

De projecten die er zullen worden ontwikkeld, zullen een landelijke roeping hebben. Ze zullen deel uitmaken van het korte circuit, met respect voor het milieu en de buurt. De projecten zullen de interactie onderling en met de lokale activiteitensector bevorderen. Ze zullen op een menselijke schaal zijn, zonder dat hun economische impact wordt geminimaliseerd. Op lange termijn kunnen bijna 15 banen worden gecreëerd.

Er komt een tuinbouwbedrijf, een boomgaard, een kleine inclusieve school met actieve lesmethoden, paddenstoelenteelt en natuurverblijven die iedereen een opening bieden naar autonomie, natuur en samen dingen doen… Ze zouden ook graag bijenkorven zien, ambachtslieden, medicinale planten, kunstenaars, een conservenfabriek, een bakkerij, een bar, een droogruimte voor planten, geiten en schapen… en al het andere dat toekomstige “Projecteigenaren” met een hoge menselijke toegevoegde waarde en sociaal nut er zouden willen doen. Kortom, een levende, actieve, verbonden en gastvrije plek voor iedereen!

Indien bepaalde projecten dit vereisen, omdat hun financieel model of hun werking een grote structuur nodig heeft, zal de coöperatie zelf rechtstreeks kunnen investeren. Dit zal typisch het geval zijn voor moestuinieren. De coöperatie zal dus verschillende operationele activiteiten hebben op het terrein zelf. Het operationele model van Ma Ferme is gebaseerd op 3 activiteiten met sterke interacties: een starterscentrum voor plattelandsbedrijven, gedeeltelijke landinrichting en plattelandstoerisme. De complementariteit van deze activiteiten is essentieel voor het financiële evenwicht.

De boerderij van Courte-au-Bois is gelegen tussen Enghien en Silly. Het ligt in een kleine vallei die wordt begrensd door de Marcq, een rivier die een kilometer stroomopwaarts ontspringt in het Bois d’Enghien-Silly. Het maakt deel uit van het gehucht Labliau en is omgeven door 10 hectare grond die voor het project beschikbaar is.

Maatschappelijke impact

De activiteit van Ma Ferme draagt bij aan de doelstellingen 2 “Zero Hunger” (2.3 & 2.4), 8 “Decent Work and Economic Growth” (8.9), 12 “Responsible Consumption and Production” (12.2) en 15 “Land Life” van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

 

Om de documenten in het Nederlands te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via info@citizenfund.coop