Nieuw project om te ontdekken!

Relieve Furniture

 

Digitalisering van de toeleveringsketen voor tweedehands meubels

In Europa worden elk jaar 42 miljoen stuks bureaumeubels gestort of verbrand. De meeste bedrijven hebben geen duurzame manier om hun ongebruikte/ongewenste kantoormeubels te hergebruiken, te herbestemmen of te recycleren… Aan de andere kant zijn miljoenen ontvangers slecht uitgerust, vooral scholen, verenigingen, kleine bedrijven en telewerkende werknemers.

Dit brengt kosten met zich mee voor de bedrijven (vooral op het gebied van afvalbeheer en opslag), maar vooral voor het milieu.

Relieve Furniture wil de toeleveringsketen van tweedehands meubels digitaliseren om een meer circulaire economie op te bouwen. Om dit te bereiken brengt Relieve Furniture donateurs (bedrijven) in contact met organisaties die behoefte hebben aan kantoorapparatuur (scholen, verenigingen, kleine bedrijven en werknemers).

Het platform van Relieve Furniture is gratis voor iedereen, maar privé en alleen toegankelijk voor zakelijke donateurs en geregistreerde ontvangers (na verificatie).

Concreet beginnen bedrijfsdonateurs met het plaatsen van hun meubels op de marktplaats met de steun van Relieve Furniture. Vervolgens kiezen zij de begunstigden aan wie zij het meubilair willen aanbieden, in volgorde van prioriteit (werknemers – verenigingen en scholen – starters – kleine ondernemingen; met een gedifferentieerde prijs per soort begunstigde).

Begunstigden worden op de hoogte gebracht van nieuwe beschikbaarheid en kopen de apparatuur die zij nodig hebben tegen een gereduceerde prijs. Zij komen dan op het tijdstip en de plaats die op het bestelformulier zijn vermeld, hun meubelen ophalen. Bedrijven kunnen een koolstofvoetafdruk en een ESG-rapport ontvangen om de impact van hun actie te kwantificeren.

Hoewel Relieve Furniture pas in februari 2022 werd opgericht, hebben ze al meer dan 10 jaar ervaring in België en Engeland: de activiteit was aanvankelijk ondergebracht bij Hubu ASBL. In België werden 21.000 meubelen hergebruikt (van de 25.000 die te koop werden aangeboden). Ook de Engelse markt werd in 2021 met succes getest: 400 objecten werden doorverkocht (van de 500).

 

Maatschappelijke impact

De activiteit van Relieve Furniture draagt bij tot Doelstelling 12 “Verantwoord consumeren en produceren” (12.5) van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.