Nieuw project om te ontdekken!

Sonian Wood Coop

Het Zoniënwoud is een uniek peri-urbane ecosysteem met een oppervlakte van ongeveer 5.000 hectare net buiten Brussel. Het bos herbergt spectaculaire uitgestrekte loofbomen, voornamelijk beuken, maar ook eiken, esdoorns, pijnbomen en kastanjebomen. Het Zoniënwoud wordt op een duurzame manier beheerd, volgens het Forêt de Sonian Management Plan dat in 2019 door de Brusselse regering werd aangenomen. Elk jaar wordt een rigoureuze selectie van bomen gekapt en vervangen door nieuwe om het bos aan te passen aan de klimaatverandering en de biodiversiteit te vergroten. Helaas,
Meer dan 75% van het hout uit het Zoniënwoud wordt naar Azië geëxporteerd voor verwerking.

Om een lokaal alternatief te creëren voor de export van hout uit het Zoniënwoud naar Azië, is Sonian Wood Coop in 2019 gelanceerd. De missie van Sonian Wood Coop is het verplaatsen van de verwerking van hout uit het Zoniënwoud. Ze werken nauw samen met verschillende commerciële partners en niet alleen met de lokale gemeenschappen.
commercieel langs de waardeketen en het organiseren van de duurzame productie van kwalitatief hoogstaand lokaal hout. Van de verkoop van staande bomen tot het eindgebruik in architectuur- of ontwerpprojecten is het hun taak om ervoor te zorgen dat elke stap op de weg zo duurzaam, lokaal en eerlijk mogelijk is.

Sonian Wood Coop werkt daarom samen met boseigenaren, zagerijen, timmerlieden en andere partners om het hout uit het Zoniënwoud zo lokaal mogelijk te houden. Zij bekijken elke boom afzonderlijk en besluiten met hun bos-, zagerij- en bankpartners om
het meest geschikte gebruik, rekening houdend met de unieke kenmerken van de verschillende bomen. De algemene doelstelling is het behoud van al het hout in het woud van
Sonian in België en om het lokaal te behandelen. Van het zagen van de bomen tot de afgewerkte producten zal Sonian Wood Coop de productie en verwerking van dit hoogwaardige lokale hout duurzaam organiseren. Dit zal het vakmanschap en de lokale werkgelegenheid stimuleren. Dit niveau van samenwerking langs de waardeketen is zeldzaam in de houtsector en is een belangrijke troef in hun lokale aanpak van hout.

Maatschappelijke impact
De activiteit van Sonian Wood Coop draagt bij aan de doelstellingen 12 “Verantwoorde consumptie en productie” en 15 “Earth Life” van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.