Nieuw project om te ontdekken!

Waio

Waio wil de overgang naar een circulaire en duurzame economie vergemakkelijken met een zo breed mogelijke catalogus van ecologisch verantwoorde, duurzame en ethische producten online, op elk moment toegankelijk en aan u geleverd.

De menselijke activiteit van de laatste decennia heeft ontegensprekelijk schade toegebracht aan de gezondheid van ons ecosysteem en zijn bewoners. De voetafdruk van ons productgebruik, consumptie en fabricage wordt direct aangestipt. De massaproductie van materiële goederen is een van de belangrijkste factoren die bijdragen tot de uitstoot van broeikasgassen, de verslechtering van de arbeidsomstandigheden van sommige werknemers en de productie van vervuilende en schadelijke producten voor de gezondheid en de biodiversiteit. De situatie is niet erg bemoedigend, dat geven we toe, maar de zaken zijn aan het veranderen en steeds meer change agents nemen initiatieven om deze voetafdruk te verkleinen of te verbeteren.

Sommigen hebben zich er ook toe verbonden producten te creëren en op de markt te brengen die een kleinere ecologische voetafdruk op het milieu hebben door de CO2-uitstoot te beperken en circulaire en lokale economieën te bevorderen;
waardige en behoorlijk beloonde arbeidsomstandigheden garanderen; de blootstelling aan giftige producten beperken.
Waio is ontstaan uit de wens om deze veranderingsactoren aan te moedigen door ze op één enkel platform samen te brengen. In juni 2021 nam Waio de leiding van Slow Cosmetics over en schakelde het bedrijf volledig over op Slow Cosmetics.

De missie van Waio bestaat erin de overgang naar een ecologisch verantwoorde en ethische manier van consumeren en produceren te versnellen. Wij willen de overgang naar een kringloopeconomie en een duurzamere samenleving vergemakkelijken door een zo breed mogelijke catalogus van artikelen aan te bieden, die op elk moment toegankelijk is en bij u wordt afgeleverd.

Maatschappelijke impact

De activiteit van Waio draagt bij tot doelstelling 12 “Verantwoorde consumptie en productie” van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.