Onze Algemene Vergadering vindt plaats op maandag 16 mei om 18.00 uur in Brussel. Wij zullen van deze gelegenheid gebruik maken om enkele onderwerpen te bespreken die ons na aan het hart liggen, zoals de opening van een Citizenfund Charleroi Métropole!

Maandag 16 mei 2022 om 18.00 uur

Espace See U (gebouw V – ingang Meet U), Kroonlaan 227, 1050 Elsene

De avond is gratis en voor iedereen toegankelijk. Inschrijving verplicht:

Cooperant ?

Als u hieronder niets ziet, log dan in om de samenvatting, convocatie, de agenda, enz. te vinden.

Feedback AV

Voor onze Algemene Vergadering van 2022 kwamen we bijeen in de See U-ruimte in Elsene.

16 coöperanten hebben ter plaatse gestemd en 34 online (21,3% deelname). De 9 punten die ter stemming werden voorgelegd, werden alle gevalideerd en de nieuwe leden van het selectiecomité werden gekozen. Het zijn Philippe Drouillon, Jérôme Kisielewicz, Priscilla Génicot, John van der Heyden, en Gilles Grosjean-Nash.

Hieronder vindt u een aantal nuttige documenten: (in het Frans, aarzel dan niet om bij ons terug te komen voor een versie in het Nederlands)

Naar aanleiding van deze AV, zijn we op zoek naar :

 • een gemeenschapsexpert om ons te helpen onze eigen te activeren!
  mensen gemotiveerd om een brainstormworkshop te doen over het werven van nieuwe coöperanten

Bent u die persoon of kent u hem? Kom naar voor!

 

Tot binnenkort, waarschijnlijk in juni, om nieuwe ondernemers te ontmoeten!

Het Citizenfund-team

Uitnodiging AV

Beste coöperanten,

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op maandag 16 mei 2022 om 18 uur in de zaal See U (gebouw V, ingang Meet U), Avenue de la Couronne 227 te 1050 Elsene.

 

AGENDA van de AV :

 1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 17/05/2021 [Stemming].
 2. Presentatie van het activiteitenverslag over het afgelopen jaar
 3. Presentatie van de jaarrekeningen
 4. Goedkeuring van de jaarrekening [Stemming].
 5. Toewijzing van het resultaat [Stem].
 6. Kwijting aan de bestuurders [Stemming].
 7. Geraamde begroting voor het jaar 2022 [Stemming].
 8. Benoeming(en) en/of ontslag(en) bij de raad van bestuur [stemming]
 9. Presentatie en goedkeuring van het nieuwe reglement van orde [Stemming].
 10. Presentatie en goedkeuring van de nieuwe leden van het selectiecomité [stemming].
 11. Divers (discussie)

Hieronder vindt u meer uitleg over de agendapunten, en in de bijlagen de volgende documenten (in het Frans):

Convocation & explications des points de vote
1. PV AG 17.05.2021
2. Rapport du Conseil d’Administration
3. Comptes annuels 2021
4. Règlement d’ordre intérieur 2022

Als de taal een probleem is, neem dan contact met ons op.

Om te stemmen, hebt u de keuze:

 • U kunt vooraf online stemmen (en tot 16/05 om 16.00 uur): https://forms.gle/16ygEcrxT2TeazNd6 (Wachtwoord : Let’s cooperate for Transition)
 • U stemt ter plaatse op de dag zelf.

Niets belet u om vooraf per post te stemmen en op de dag zelf te komen om ons te ontmoeten en aan de discussies deel te nemen (hoewel u uw stem niet zult kunnen wijzigen). Sterker nog, dit wordt sterk aangemoedigd!

De 3 punten die wij willen bespreken, maar waarvoor geen stemming nodig is, zijn de aanstaande opening van een Citizenfund in Charleroi Métropole, het type investering dat wij wensen te doen en een strategie voor nieuwe “jonge” aandelen.

Om deel te nemen aan de discussie op de 16e en de resultaten van de stemmingen te vernemen, vragen wij u zich hier te registreren door op de knop ” Aanmelden ” bovenaan deze pagina te klikken.

 

Wij verheugen ons erop u weer te zien en wensen u, beste coöperanten, onze beste wensen.

 

Voor de Raad van Bestuur,

 

Alain Boribon
Delegeer voor het dagelijks beheer