Het Citizenfund biedt iedereen de kans om de controle over zijn financiën terug te nemen en een actor van verandering te worden door de bedrijven van morgen financieel te steunen.
Door een fractie van uw spaargeld in ons fonds te storten, steunt u ambitieuze ondernemingsprojecten met een sociale of milieu-impact die de samenleving ten goede komen.
Door te investeren, wordt u de facto medevennoot van het Citizenfund.
De inschrijving op aandelen is een manier om uw spaargeld ter beschikking te stellen, eerder dan een speculatieve belegging of een filantropische schenking. Het sociaal rendement van uw belegging is gewaarborgd, en een financieel rendement tot 6% is mogelijk (volgens onze CNC goedkeuring, Koninklijk Besluit van 8 januari 1962, art.1), maar is op geen enkele manier gegarandeerd.
Concreet staat het elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die dit wenst vrij om in te schrijven op één of meer coöperatieve aandelen.
Er zijn twee soorten aandelen:

• B aandelen aan €250 (+€10 eenmalige beheerskosten per aandeel) voor iedereen

• C aandelen tegen €50 (+€2 eenmalige beheerskosten per eenheid) voor personen die jonger zijn dan 26 jaar op het moment van inschrijving.

Het Citizenfund werkt volgens het coöperatieve bestuursprincipe “1 persoon = 1 stem“. Elke cooperant heeft hetzelfde stemrecht, ongeacht het type aandeel en de geïnvesteerde bedragen, zowel voor investeringsbeslissingen als voor intern bestuur.

Uw rol als coöperateur

ALS COÖPERANT-INVESTEERDER WORDT U EIGENAAR VAN EEN DEEL VAN HET CITIZENFUND. U KUNT DAN STEMMEN VOOR DE GEFINANCIERDE PROJECTEN EN VOOR BESTUURSBESLISSINGEN, VOLGENS HET PRINCIPE VAN 1 PERSOON = 1 STEM.

JE KUNT OOK ANDERE ROLLEN OP JE NEMEN:

EXAMINATOR

Je maakt deel uit van ons selectiecomité als verkozen cooperant of als expert in een specifiek domein.

OBSERVER

U volgt een van de door het Citizenfund gefinancierde projecten op.

ADMINISTRATOR

U vertegenwoordigt de coöperanten B en C in de raad van bestuur.

Afhankelijk van uw beschikbaarheid kunt u ook altijd reageren op onze oproepen om uw vaardigheden ter beschikking te stellen van het Citizenfund, of projecten met een maatschappelijke impact indienen.

Ons drievoudig controleproces

BIJ HET CITIZENFUND ZIJN HET ONZE COÖPERANTEN-INVESTEERDERS DIE DE BEDRIJVEN KIEZEN DIE HET FONDS FINANCIERT. 

DANKZIJ HET DRIEVOUDIGE PROCES DAT WIJ HEBBEN INGEVOERD, KUNNEN WIJ BIJ HET NEMEN VAN FINANCIERINGSBESLUITEN VOLLEDIG VERTROUWEN OP COLLECTIEVE INTELLIGENTIE.

HOE WERKT HET?

1. Na een eerste ontmoeting en een eerste screening door het operationele team, gaat het selectiecomité na of de ondernemer en zijn project overeenstemmen met de waarden van het Citizenfund door het te evalueren op 5 criteria.
2. Onze coöperanten-investeerders ontmoeten de ondernemer en zijn project en dagen hen op een vriendschappelijke manier uit. Vervolgens stemmen zij gedurende 10 dagen op onze site voor of tegen de financiering van de sociale onderneming door het Citizenfund. Als de meerderheid voor het project is, wordt het gefinancierd. De meerderheid wint.
3. Een gekozen coöperateur-investeerder neemt vervolgens het stokje over door waarnemer te worden. Zijn rol bestaat erin toezicht te houden op een gefinancierd project, hand in hand met de ondernemer en het operationele team van het Citizenfund.

OM MEER TE WETEN TE KOMEN

Heeft u nog vragen?

LEES ONZE FAQ of NEEM CONTACT MET ONS OP