Nieuw project om te ontdekken!

Nieuws

NIEUWE INFORMATIENOTA

In overeenstemming met artikel 18 van de wet van 11 juli 2018 vindt u het nieuwe prospectus met betrekking tot het aanbod van klasse B aandelen uitgegeven door de coöperatieve vennootschap Citizenfund. Deze informatienota vervangt de vorige.

Link naar de nota : https://drive.google.com/file/d/1n0gL6oEonHss6J5nEzcwBRZWZhi-Swjv/view?usp=sharing