Nieuw project om te ontdekken!

Snappies

Alleen al in Brussel worden jaarlijks meer dan 100.000.000 luiers weggegooid, wat overeenkomt met 14.000 ton afval en 11.000 ton CO2e.

Om deze uitdaging aan te gaan, biedt Snappies een complete service voor de levering en reiniging van wasbare luiers van topkwaliteit. Deze dienst richt zich tot kinderdagverblijven die een belangrijke ecologische impact willen hebben en een sterke meerwaarde willen bieden aan ouders die willen deelnemen aan deze ecologische transitie. Door zich te richten op kinderdagverblijven stelt Snappies een maximaal aantal mensen in staat een ecologisch gebaar te maken. De andere aanbiedingen op de markt voor wasbare luiers (voornamelijk in B2B) zijn namelijk alleen toegankelijk voor het deel van de bevolking dat het meeste geld heeft.

Concreet maakt Snappies elke 48 uur rondes in kinderdagverblijven om gebruikte luiers in te zamelen en schone af te geven. De reizen worden gemaakt per bakfiets wanneer mogelijk, en per busje de rest van de tijd. De luiers worden vervolgens in hun atelier volgens strikte procedures gewassen en door een aangepast werkbedrijf gereconditioneerd. Ze worden dan teruggebracht naar de kwekerijen.

De herbruikbare luiers van Snappies zijn even doeltreffend als wegwerpluiers wat betreft de lekbescherming en zijn perfect hygiënisch. Hun wasprotocol is hygiënisch verklaard door een onafhankelijk laboratorium.

Vandaag heeft Snappies 2 jaar ervaring en knowhow. Ze hebben 14 crèches en bijna 400 kinderen en hebben al meer dan 160.000 luiers gewassen (20 ton afval vermeden). Zij onderhandelen en schrijven momenteel verschillende aanbestedingen en hebben zowel publieke als particuliere klanten. Ze hebben ook al goede contacten met de politieke wereld.

Tegen 2024 wil Snappies in België 4.300 kinderen in de luiers hebben en in alle grote steden schoonmaakhubs creëren. Op dat moment beginnen ze met hun internationale ontwikkeling.

Maatschappelijk effect
De activiteit van Snappies draagt bij tot doelstelling 12 “Verantwoorde consumptie en productie” (12.5) van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Persoverzicht

https://www.rtbf.be/auvio/detail_quel-temps?id=2849778

Snappies propose des couches réutilisables aux crèches bruxelloises

 

Om de dokumenten in het Nederlands te krijgen, stuur ons een e-mail op info@citizenfund.coop