Het selectiecomité gaat na of de projecten waarvoor financiering wordt aangevraagd, beantwoorden aan de visie en de criteria van het Citizenfund wat betreft impact en werking, of het team solide is, of het project ten minste op eigen benen kan staan en of het type financiering en de eventuele voorwaarden realistisch zijn.

De selectiecommissie bestaat uit 5 personen: 2 deskundigen (afhankelijk van het project), 2 medewerkers en 1 medeoprichter van het Citizenfund.

Als het selectiecomité het project valideert, zal de contractant u ontmoeten tijdens een validatiesessie. U krijgt dan de gelegenheid om gedurende 10 dagen online te stemmen voor of tegen de financiering van het project door het Citizenfund. De meerderheid (50% van de stemmen + 1 stem) zal zegevieren.