Nieuw project om te ontdekken!

NewB

Sinds enkele jaren werkt NewB aan een ethische en duurzame Belgische bank, zodat het geld op uw bankrekening kan bijdragen tot een samenleving die de planeet en de mensenrechten respecteert.

NewB is een Belgische coöperatieve die werkt aan een ethische en duurzame bank voor een samenleving die de planeet en de mensenrechten respecteert.

NewB wil eenvoudige en transparante bankdiensten aanbieden met een absoluut engagement voor de principes van duurzaamheid en ethiek die voortvloeien uit haar 13 statutaire waarden: Eenvoud, integratie, veiligheid, inclusie, diversiteit, diversiteit, innovatie, participatie, eerlijkheid, duurzaamheid, soberheid, transparantie, nabijheid en professionalisme. Deze waarden zijn verankerd in de statuten en worden concreet toegepast op alle niveaus.

NewB is de eerste Belgische bank die een ethische en coöperatieve zichtrekening aanbiedt. NewB biedt ook een betaalkaart, een spaarrekening, leningen, ethische beleggingsfondsen en verzekeringen aan.

Het aandeelhoudersbestand van NewB bestaat momenteel uit 349 maatschappelijke organisaties, meer dan 116.000 burgers en 11 institutionele beleggers.