Nieuw project om te ontdekken!

BPart

De missie van BPart is het creëren van een meer betrokken samenleving. Zij is van mening dat een meer geëngageerde samenleving een meer welvarende samenleving is. Daarom ontwikkelt zij toepassingen om de betrokkenheid van de burger toegankelijker te maken. Digitale deelname via platforms is gemakkelijk omdat het verschillende vormen van betrokkenheid mogelijk maakt voor een grote en diverse groep belanghebbenden.

Door de voordelen van traditionele en digitale participatie te combineren, wil BPart een groter bereik en meer steun voor beleidsvorming creëren. Een combinatie van methoden voor verschillende niveaus van betrokkenheid creëert een grotere groep burgers die de kans krijgt om deel te nemen. BPart heeft een ecosysteem van digitale instrumenten gecreëerd voor overheden, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven om belanghebbenden te informeren en te betrekken bij een constructief debat.

Het platform is gebaseerd op drie pijlers (informeren, raadplegen en beslissen) en verschillende modules maken een eenvoudige aanpassing mogelijk. Het instrument is schaalbaar (terwijl het dankzij de modules kan worden aangepast), gemakkelijk te beheren en om aan deel te nemen. Bovendien is het compatibel met vele andere hulpmiddelen en kan het gemakkelijk in andere worden geïntegreerd.

Bpart is een spin-off van Tree company. Tree company begeleidt sinds 2011 innovatieparticipatieprojecten, waarin experimenten met digitale technologieën vaak een centrale rol spelen. Een van deze technologieën was een online participatieplatform genaamd Bpart.

Sinds 2019 is Bpart een onafhankelijk softwarebedrijf, dat zich inzet voor schaalbare en modulaire applicaties voor medezeggenschap. Vandaag biedt Bpart verschillende toepassingen zoals het Bpart-participatieplatform, “Uw gemeente doet ertoe” en een codeer- en moderatiemodule. Voor dit project heeft Bpart een VLAIO-groeisubsidie gekregen.

Bpart heeft officiële partnerschappen met Tree Company, de moedermaatschappij, maar ook met verschillende bedrijven (waaronder Give a Day, dat we in 2019 hebben gefinancierd).

Maatschappelijke impact

De activiteiten van BPart dragen bij aan doelstelling 16 “Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen” (16.6 & 16.7) van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

 

Om de documenten in het Nederlands te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via info@citizenfund.coop