We hebben 30 sociale ondernemingen gefinancierd:

GEFINANCIERDE PROJECTEN

Selectieproces en criteria voor projecten

IN PLAATS VAN ONS TE RICHTEN OP SPECIFIEKE ACTIVITEITENSECTOREN, BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN WIJ ONDERNEMINGSPROJECTEN MET EEN MAATSCHAPPELIJKE IMPACT, ONGEACHT HUN TYPE ACTIVITEIT.

Ons selectieproces is uniek. Na een ontmoeting met het operationele team van Citizenfund, wordt de ondernemer voorgesteld aan onze selectiecommissie. Het selectiecomité bestaat uit 2 verkozen medewerkers, 2 experts in functie van de thema’s en 1 medeoprichter van het Citizenfund. De commissie beoordeelt het project van de ondernemer aan de hand van de volgende criteria:

HET DOEL

Beantwoordt het project aan minstens één van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling?

DE WERKING

Is de manier waarop de projectleider en zijn team hun doel willen bereiken verenigbaar met de waarden van het Citizenfund (bestuur, winstverdeling, enz.)?

DE INVESTERING VAN HET TEAM

Lijken de projectleider en zijn team voldoende geïnvesteerd in hun project?

HET VERMOGEN OM UIT TE VOEREN

Hebben de projectleider en zijn team de capaciteit om het project tot een succes te leiden?

HET FINANCIEEL PLAN

Is het businessmodel van het project of zal het minstens self-supporting zijn?

Als het selectiecomité deze aspecten valideert, zal de ondernemer tijdens een validatiesessie alle coöperanten-investeerders ontmoeten. Deze laatsten zullen dan gedurende 10 dagen online stemmen voor of tegen de financiering van het project door het Citizenfund. Het laatste woord is dus altijd aan de coöperanten-investeerders.
Het doel van het Burgerfonds is een project te helpen op het kritieke moment waarop het concept rijp is en financiering onontbeerlijk is voor de uitvoering ervan. Deze hulp kan de vorm aannemen van een kapitaalinvestering of een lening.

Onze impact

OM DE IMPACT VAN DE GEFINANCIERDE SOCIALE ONDERNEMINGEN TE DEFINIËREN EN TE METEN, MAAKT HET BURGERFONDS GEBRUIK VAN HET MODEL VAN DE 17 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG’S) VAN DE VERENIGDE NATIES.

De SDG’s zijn onderverdeeld in 169 doelstellingen die gemeenschappelijk zijn voor alle betrokken landen. Ze beantwoorden aan de algemene doelstellingen om armoede in al haar vormen en in alle landen uit te roeien, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te garanderen.

Om meer te weten te komen over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die specifiek zijn voor elk project dat door het Citizenfund wordt gefinancierd, gaat u naar de respectieve pagina’s.

Getuigenissen

ZIJ WERDEN GEFINANCIERD DOOR HET BURGERFONDS